LANDBRUGSMASKINER 

Landbrugsmaskiner anvendes til dyrkning af landbrugsarealer.